Trang giới thiệu chính sách bảo mật tại VIBALI
I. Phạm vi Chính sách Bảo mật của công ty
Phạm vi áp dụng / Chính sách Bảo mật này áp dụng đối với thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp (ví dụ: tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email) thông qua các trang web được quản lý và vận hành bởi CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INO VINA
Mức độ ưu tiên của các lưu ý đặc biệt
Trong trường hợp có quy định khác với Chính sách Bảo mật được nêu rõ trên các trang web riêng lẻ không phải là (các) Trang web mà thông qua đó thông tin cá nhân được cung cấp, các quy định khác nhau có liên quan sẽ được ưu tiên và áp dụng.

II. Quản lý Thông tin Cá nhân
Thu thập Thông tin Cá nhân
Về nguyên tắc, khách hàng có thể xem (các) Trang Web mà không tiết lộ thông tin cá nhân. Tuy nhiên, khi Công ty nhận được đăng ký từ người dùng, yêu cầu nhận tin tức qua email và các yêu cầu đối với Công ty, khách hàng sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân..
(Các) Trang web có thể thu thập thông tin như nội dung mà khách hàng đã xem trong (các) Trang web hoặc trang web mà khách hàng đã đề cập đến để truy cập (các) Trang web. Trong quá trình thu thập thông tin đó, mục đích là nhằm cải thiện khả năng sử dụng của (các) Trang Web, thông tin sẽ không được thu thập theo cách thức mà trong đó các khách hàng cá nhân có thể được xác định, cũng như các khách hàng cá nhân sẽ không được xác định trong quá trình phân tích thông tin.
Công ty sẽ yêu cầu thông tin để giúp khách hàng thiết lập, chẳng hạn như tên, biệt danh, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, mật khẩu và địa chỉ email của khách hàng.
Ngoài ra, khi khách hàng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng về Dịch vụ của công ty, thông tin liên lạc của khách hàng, bao gồm bất kỳ thông tin nào khách hàng cung cấp liên quan đến danh tính của khách hàng và sản phẩm hoặc dịch vụ mà khách hàng đang liên hệ với công ty, sẽ được thu thập.
Mục đích Sử dụng Thông tin Cá Nhân
Trên các trang web cá nhân được tạo ra để nhận thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp, mục đích sử dụng thông tin cá nhân được cung cấp phải được nêu rõ ràng, trừ trường hợp khách hàng tự xác định được mục đích sử dụng.
Việc sử dụng thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp sẽ được giới hạn ở mục đích sử dụng được chỉ định rõ ràng trước cho khách hàng, ngoại trừ trong trường hợp được cho phép rõ ràng theo luật pháp, pháp lệnh và tiêu chuẩn liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân và áp dụng cho các vấn đề đó.
Trong một số trường hợp, công ty cần khách hàng cung cấp các thông tin về tên công ty, họ tên, người liên hệ, số điện thoại, email. Các thông tin này được cung cấp để công ty có thể liên hệ và hỗ trợ khách hàng. Trong trường hợp phát hiện những hành vi sử dụng trái phép thông tin của khách hàng trên VIBALI, khách hàng vui lòng thông báo kịp thời để công ty có biện pháp giải quyết phù hợp.;
Phạm vi sử dụng thông tin:
Cung cấp Dịch vụ mà khách hàng yêu cầu;
Hiểu cách khách hàng sử dụng Dịch vụ để công ty có thể cải thiện trải nghiệm của khách hàng; và
Cung cấp nội dung và quảng cáo theo đối tượng khách hàng.
Cung cấp các chương trình và ưu đãi khuyến mãi bằng cách liên lạc tiếp thị trực tiếp, chỉ khi khách hàng đã đồng ý với công ty
Phân tích các sản phẩm và dịch vụ của công ty để giúp công ty hiểu rõ hơn về khách hàng của mình nhằm cung cấp các kết nối, dịch vụ và trải nghiệm phù hợp nhất cho khách hàng
Yêu cầu khách hàng cho ý kiến của mình về sản phẩm và dịch vụ của công ty và thực hiện các cuộc khảo sát khách hàng, với sự đồng ý riêng của khách hàng nếu cần
Cung cấp các bản cập nhật phần mềm, dịch vụ bảo trì và hỗ trợ cho các thiết bị của khách hàng
Tuân thủ luật pháp và quy trình pháp lý
Bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Miti, hoặc bất kỳ công ty con, đối tác kinh doanh hoặc khách hàng nào của công ty

Thời gian lưu trữ thông tin:
Dữ liệu thông tin của khách hàng sẽ được lưu trữ từ thời điểm đăng ký lần đầu hoặc hiệu chỉnh đến khi có khách hàng yêu cầu hủy bỏ hoặc tự hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin khách hàng sẽ được bảo mật tuyệt đối
Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Khách hàng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị
Theo quy định của pháp luật, hợp đồng, hoặc liên quan đến các nghĩa vụ theo luật định của công ty
Thời hạn cần thiết cho mục đích thu thập, là xử lý thông tin, hoặc lâu hơn nếu được quy định theo hợp đồng, theo luật hiện hành, hoặc cho mục đích thống kê, tùy thuộc vào các biện pháp bảo vệ thích hợp.
Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin:
Các chi nhánh—toàn thể các công ty của VIBALI
Đối tác kinh doanh—những công ty được tin cậy có thể cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng có thể cần.
Nhà cung cấp dịch vụ—những công ty cung cấp dịch vụ cho hoặc đại diện của VIBALI
Thi hành luật—khi công ty được yêu cầu phải làm như vậy để bảo vệ Miti hoặc người dùng của VIBALI
Các Bên khác có liên quan đến giao dịch của Công ty: Công ty có thể tiết lộ thông tin của khách hàng cho một bên thứ ba như là một phần của việc sáp nhập hoặc chuyển nhượng, mua lại hoặc bán hoặc trong trường hợp phá sản.
Các bên khác được khách hàng đồng ý hoặc theo chỉ dẫn của khách hàng: Ngoài nội dung công khai được quy định trong Chính sách bảo mật này, công ty có thể chia sẻ thông tin về khách hàng với các bên thứ ba khi khách hàng đồng ý riêng hoặc yêu cầu việc chia sẻ đó.
Công ty sẽ không tiết lộ hay cung cấp thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp cho các bên thứ ba trừ các trường hợp sau:
Khi có sự đồng ý trước của khách hàng.
Khi cần phải thực hiện các hoạt động cho các công ty thuộc tập đoàn hoặc các công ty liên kết khác của Công ty.
Khi Công ty xác định từ câu hỏi của khách hàng rằng công ty thuộc tập đoàn có phù hợp để cung cấp các sản phẩm/dịch vụ của Công ty để trả lời câu hỏi của khách hàng hay không.
Khi tên, địa chỉ, số thẻ tín dụng và các thông tin khác của khách hàng được tiết lộ cho các tổ chức tài chính hoặc các bên khác để thanh toán khi khách hàng đặt hàng sản phẩm hoặc sử dụng các dịch vụ khác yêu cầu trả phí.
Khi thông tin cá nhân được cung cấp cho người kế nhiệm các hoạt động khi các hoạt động được chuyển giao vì các lý do như sáp nhập, tách công ty và chuyển giao hoạt động.
Khi yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật và pháp lệnh.
Khi cần phải tiết lộ ngay lập tức để bảo vệ tính mạng của con người hoặc nhân quyền.
Khi hợp tác với các yêu cầu của các cơ quan tư pháp, cảnh sát hoặc các cơ quan công khác và dựa trên luật pháp và pháp lệnh.
Quản lý Thông tin Cá nhân
Thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp sẽ được quản lý thích hợp theo trách nhiệm của mỗi bộ phận trong Công ty nhận được thông tin cá nhân đó, và sẽ ngăn chặn các tai nạn như mất mát, trộm cắp, giả mạo và rò rỉ xảy ra.
Xác nhận, Chỉnh sửa và Xóa Thông tin Cá nhân
Về các câu hỏi và thắc mắc liên quan đến việc xác nhận, chỉnh sửa, xóa và các vấn đề khác liên quan đến thông tin cá nhân của khách hàng, đầu mối liên hệ của Công ty khi khách hàng cung cấp thông tin cá nhân sẽ nhận được các yêu cầu hoặc yêu cầu đó.
Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INO VINA

Mã số thuế: 0316818105

Trụ sở: 30 Chế Lan Viên, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM

Kho: 39 Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM

Hotline/Zalo: 0764 969 123
Email: cskh.vibali@gmail.com

Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin
Khách hàng có thể liên hệ với công ty để cập nhật các tùy chọn, chỉnh sửa thông tin của khách hàng, gửi yêu cầu hoặc gửi thắc mắc cho công ty.thông qua phần Liên hệ với công ty của https://xuongmayvibali.com/

III. Thông tin Cá nhân của Khách hàng dưới 16 tuổi
Thông tin cá nhân của khách hàng dưới 16 tuổi, thông tin phải được cung cấp với sự đồng ý của người giám hộ.

IV. Sử dụng SSL
Về nguyên tắc, như là một biện pháp đối phó chống lại sự can thiệp bất hợp pháp của bên thứ ba, phương pháp Bảo mật Tầng Giao vận (TLS) sẽ được sử dụng để mã hóa dữ liệu trên mẫu nhập dữ liệu, được cung cấp trên (các) Trang web để khách hàng có thể cung cấp thông tin cá nhân của họ.
Trên (các) Trang web, ngoài các biểu mẫu nhập dữ liệu mã hóa TLS, có thể có những trường hợp trong đó các biểu mẫu nhập dữ liệu không mã hóa dữ liệu TLS được cung cấp cho các khách hàng có trình duyệt không tương thích với mã hóa TLS. Vui lòng lưu ý trước khi sử dụng các mẫu nhập dữ liệu đó, dữ liệu được chuyển sẽ không được mã hóa và có khả năng một bên thứ ba sẽ ngăn chặn và đọc dữ liệu một cách bất hợp pháp.
V. Sử dụng Cookie
Cookie là cơ chế lưu trữ thông tin, bao gồm bản ghi các hoạt động duyệt web của người dùng, để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc sử dụng các trang web. (Các) Trang web đang được duyệt gửi cho người dùng các cookie “chỉ gửi” vì các mục đích bảo vệ quyền riêng tư. (Các) Trang web có thể sử dụng cookie cho các mục đích sau trong khi vẫn đảm bảo rằng danh tính của người dùng không bị tiết lộ.
Để cung cấp chức năng “Lưu Mật khẩu” cho các trang web chỉ dành cho thành viên mà khách hàng cần nhập ID và mật khẩu để xem nội dung.
Để phân tích quyền truy cập của khách hàng vào (các) Trang web nhằm cải thiện khả năng hoạt động hoặc để xác định nguyên nhân sự cố trên (các) Trang web.
Để hiển thị những quảng cáo phù hợp nhất trên các trang web của bên thứ ba dựa trên sở thích của khách hàng hoặc việc sử dụng trước đó của (các) Trang web.
Để tăng cường dịch vụ.
Để nhắc khách hàng nhập lại mật khẩu vì mục đích bảo mật sau một khoảng thời gian nhất định đã trôi qua.
Công ty có thể lưu và tham khảo cookie thông qua một bên thứ ba được Công ty thuê ngoài để cung cấp quảng cáo.
Bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt Internet, khách hàng có thể tắt cookie của họ hoặc đặt sao cho cảnh báo xuất hiện trên màn hình máy tính trước khi cookie được phát hành. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng một số dịch vụ được cung cấp qua (các) Trang web có thể không được sử dụng nếu việc sử dụng cookie bị vô hiệu hóa.
VI. Sử dụng Tệp tin Chỉ báo
Còn được gọi là GIF trong suốt hoặc thẻ pixel, tệp tin chỉ báo là một hình ảnh đồ họa nhỏ được đặt trên một trang web. Bằng cách sử dụng tệp tin chỉ báo theo cách không nhận dạng khách hàng, trạng thái xem của khách hàng được phân tích để cải thiện (các) Trang web và giúp khách hàng xem thuận tiện hơn.

VII. Các liên kết trên (các)
Chính sách Bảo mật sẽ không áp dụng cho các trang web khác được liên kết từ (các) Trang Web. Để biết thông tin về cách thông tin cá nhân được xử lý trên các trang web khác, vui lòng tham khảo chính sách thông tin cá nhân của trang web có liên quan.

VIII. Tuân thủ Pháp luật và Pháp lệnh
Khi xử lý thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp, Công ty phải tuân thủ pháp luật, pháp lệnh và tiêu chuẩn liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân áp dụng cho các vấn đề đó.

IX. Thay đổi Chính sách Bảo mật
Công ty sẽ liên tục xem xét các nỗ lực của mình trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của Công ty và có thể thay đổi Chính sách Bảo mật khi cần thiết trong quá trình cải thiện và nâng cao những nỗ lực đó.

Để được giải đáp thắc mắc liên quan đến Chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với đội ngũ của chúng tôi tại địa chỉ thư điện tử:

Email: cskh.vibali@gmail.com